เกี่ยวกับกฎการละเมิด

เกี่ยวกับกฎการละเมิด

เกี่ยวกับกฎการละเมิด

หากคุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน, ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของแคมเปญ, กฎการพนันกีฬา””
หรือหาก QUEEN CASINO มีเหตุผลเพียงพอที่คุณได้ทำการละเมิด QUEEN CASINO จะปฏิเสธ, ระงับ, หรือปิดบัญชีสมาชิกของคุณและจะระงับเงิน (รวมถึงเงินฝาก) ในบัญชีของคุณเพราะทางเรามีสิทธิ์.
คุณรับทราบว่า QUEEN CASINO ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะเปิด, ระงับ, หรือปิดบัญชีของผู้ใช้และระงับเงินใด ๆ (รวมถึงเงินฝาก) ในบัญชีของผู้ใช้
QUEEN CASINO เป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าคุณได้ละเมิดกฎและเงื่อนไขการใช้งานของ QUEEN CASINO หรือไม่และการตัดสินใจนั้นอาจห้ามมิให้คุณถือบัญชี QUEEN CASINO หรือเข้าร่วมไซต์ของเราอย่างถาวร ..

この記事は役に立ちましたか?