เกี่ยวกับเอกสารยืนยันตัวตน

เกี่ยวกับเอกสารยืนยันตัวตน

เกี่ยวกับเอกสารยืนยันตัวตน

เอกสารยืนยันตัวตนคือ เอกสารยืนยันที่มีรูปถ่ายใบหน้าของคุณ, การชำระค่าสาธารณูปโภคที่อนุญาตให้คุณยืนยันที่อยู่ปัจจุบันของคุณ, และเอกสารยืนยันต่างๆที่เป็นไปตามวิธีการชำระเงินที่คุณใช้ ลูกค้าทุกคนจะต้องส่งเอกสารเหล่านั้นหากเราร้องขอ

※เนื้อหาในการขออาจจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการส่งคำขอ

■คู่มือการส่งเอกสารยืนยันจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกจากเรา ([email protected]) เมื่อจำเป็น■

เหตุการณ์ที่จะขอเอกสารยืนยัน (ตัวอย่าง)

 • เมื่อคุณสมัครการถอนเงิน (หากคุณไม่ส่งเอกสารยืนยันคุณจะไม่สามารถถอนได้)
 • เมื่อฝากเงินด้วยบัตรเครดิต (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อบัตรเครดิต)
 • เมื่อละเมิดข้อกำหนดและเราตัดสินว่าจำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตน
 • การยืนยันตัวตนของลูกค้าจะถูกร้องขอ (เมื่อมีการเปลี่ยนข้อมูลการลงทะเบียน และ อื่นๆ)

ขอเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวอย่าง)

นอกเหนือจากเอกสารยืนยันตัวตนและเอกสารยืนยันที่อยู่ปัจจุบันแล้ว ยังขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่คุณใช้ด้วย

1.【เอกสารยืนยันตัวตน】

กรุณาส่งเอกสารยืนยันตัวตนทั้งสองหน้าพร้อมกับภาพถ่ายใบหน้าของคุณ

กรุณาส่งเอกสารยืนยันตัวตนทั้งสองหน้าพร้อมกับภาพถ่ายใบหน้าของคุณ

 • ใบขับขี่ (ทั้งสองด้าน)
 • Residential register card with photos (both sides)
 • หมายเลขบัตรประชาชนด้านหน้า (กรุณาอย่าส่งมาหมายเลขด้านหลังมา)
 • หนังสือเดินทาง (ในกรณีของหนังสือเดินทาง จำเป็นต้องมีหน้าที่มีรูปถ่ายและหน้าที่อยู่)

(เอกสารใดเอกสารหนึ่งข้างต้น)

2.【เอกสารยืนยันที่อยู่ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ออก】

※ กรุณาถ่ายให้เห็นเอกสารทั้งหมด รวมถึงวันที่ออกเอกสาร (ภายใน 3 เดือน), ชื่อ, และที่อยู่ของบุคคลนั้น

※ กรุณาถ่ายให้เห็นเอกสารทั้งหมด รวมถึงวันที่ออกเอกสาร (ภายใน 3 เดือน), ชื่อ, และที่อยู่ของบุคคลนั้น

 • บัตรประชาชน
 • รูปที่ใช้ยืนยันที่อยู่และวันที่ออกในใบเรียกเก็บเงินค่าน้ำค่าไฟ / ค่าแก๊ส / ค่าโทรศัพท์
 • ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต (ส่งทางไปรษณีย์)

(เอกสารใดเอกสารหนึ่งข้างต้น)

3.【รูปบัตรเครดิต】

※หากคุณใช้บัตรเครดิตแบบไม่ใช้บัตร กรุณาส่งภาพหน้าจอพร้อมชื่อและหมายเลขบัตรของคุณมาให้เรา

※ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลต่อไปนี้เท่านั้นคุณจึงสามารถซ่อนหมายเลขอื่น ๆ ได้

 • ชื่อผู้ถือบัตรเครดิต
 • 6 หลักแรกและ 4 หลักสุดท้ายของหมายเลขบัตรเครดิต (ตัวอย่าง: 1231 23XX XXXX 1231)
 • วันหมดอายุ
 • ด้านหลัง : มีลายเซ็นกำกับ (รายการที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับจะไม่ถูกตรวจสอบ)
 • อย่าลืมซ่อนหมายเลขความปลอดภัย (3 หลักสุดท้าย) ที่ด้านหลัง

4.【ภาพถ่ายหน้าจอของบัญชี iWallet】

※ กรุณาส่งภาพหน้าจอที่แสดงชื่อ, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขบัญชี, และประวัติการทำธุรกรรมการฝากเงิน

※ กรุณาส่งภาพหน้าจอที่แสดงชื่อ, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขบัญชี, และประวัติการทำธุรกรรมการฝากเงิน

 • กรุณาถ่ายภาพไว้เพื่อตรวจสอบหน้าการยืนยันข้อมูลการลงทะเบียนจากการตั้งค่าผู้ใช้
 • สำหรับประวัติการทำธุรกรรมการฝากเงิน, เลือก “ประวัติการทำธุรกรรม” จากเมนู “กระเป๋าเงินของฉัน” และส่งรูปถ่ายมาให้เราโดยที่คุณสามารถตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรมการฝากเงินกับชื่อของบริษัทเรา (Aggregated Fun INC.)

5.【ภาพถ่ายหน้าจอของบัญชี Ecopayz】

※ กรุณาส่งภาพหน้าจอที่แสดงชื่อ, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขบัญชี, และประวัติการทำธุรกรรมการฝากเงิน

※ กรุณาส่งภาพหน้าจอที่แสดงชื่อ, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขบัญชี, และประวัติการทำธุรกรรมการฝากเงิน

 • กรุณาถ่ายภาพไว้เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าส่วนตัวจากการตั้งค่าส่วนตัว
 • เกี่ยวกับประวัติการทำธุรกรรมเงินฝาก กรุณาส่งภาพถ่ายที่สามารถยืนยันประวัติการทำธุรกรรมเงินฝากกับทางบรืษัทของเรา (Aggregated Fun INC.) และหมายเลขบัญชีที่แสดงในใบแจ้งยอดจากการจัดการบัญชี

6.【ภาพถ่ายหน้าจอของบัญชีกระะเป๋าเงิน Bitcoin】

 • ภาพถ่ายหน้าจอของประวัติการทำธุรกรรมโอนเงิน ระบุที่อยู่ปลายทางสำหรับการโอนเงิน
 • หน้าที่มีที่อยู่ของกระเป๋าเงินที่คุณใช้ (จากหน้าข้อมูลส่วนตัว และ อื่นๆ)

ข้อควรระวัง

 • เรายอมรับเฉพาะภาพในรูปแบบ JPEG และ PNG ที่ถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนเหรือกล้องดิจิทัล
 • ขนาดของรูปภาพที่สามารถแนบได้ในอีเมลหนึ่งฉบับคือ 10MB กรุณาตรวจสอบก่อน
 • หากขนาดของภาพเกิน 10MB กรุณาส่งทีละภาพ
 • กรุณาโปรดทราบไว้ว่า PDF และภาพที่สแกนจะไม่ถูกตรวจสอบ
 • โปรดส่งภาพเอกสารโดยตอบกลับโดยตรงอีเมลที่คุณใช้ส่ง
 • กรุณามั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งจะได้รับการปกป้องอย่างเคร่งครัดโดยใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมตามนโยบายป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

この記事は役に立ちましたか?